KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA – WAŻNE

14 maja 2020

Kryteria oceny z zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie zostały zmodyfikowane na czas zdalnego nauczania. W kryterium dotyczącym frekwencji – punkty przyznawane są jedynie za okres uczęszczania do szkoły, czyli do 11.03.2020 roku. Poza tym ocenianie udziału w zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań,  treningach, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, wyrównawczych)  będzie dotyczyło tego czasu, w którym one się odbywały. Reszta pozostaje bez zmian.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty