Zdalne nauczanie

27 kwietnia 2020

Informujemy, że od dzisiaj można przeglądać materiały udostępnione przez nauczycieli świetlicy, pedagogów i biblioteki oraz innych nauczycieli w zakładce „zdalne nauczanie” (w menu po prawej stronie). Zachęcamy uczniów i ich rodziców do systematycznego przeglądania znajdujących się tam materiałów w zakładkach:

– e-biblioteka
– wirtualny kącik pedagoga
– wirtualna świetlica
– wirtualny gabinet pielęgniarki
– wirtualna pomoc psychologiczna
– e-zajęcia dodatkowe

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty