DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE, UCZNIOWIE

25 marca 2020

Od czwartku 26.03. rozpoczniemy kształcenie na odległość, w tym wprowadzanie nowych treści, mających na celu realizację podstawy programowej. W tym celu zostanie podany nowy plan lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu i zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia zgodnie z możliwościami uczniów i uwarunkowaniami technicznymi. Lekcje zaplanowane na dany dzień muszą zostać przeprowadzone, choć niekoniecznie w tych godzinach, które są ujęte w planie zajęć. Nauczyciel może ustalić czas, który będzie jak najbardziej dogodny do przeprowadzenia tych zajęć. Zajęcia realizujemy w dotychczasowej liczbie godzin, starając się ograniczyć tylko czas pracy dziecka przy komputerze. Proszę o ciągłe sprawdzanie wiadomości w dzienniku Librus. Nowy plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej szkoły i wysłany przez dziennik Librus.

Materiały do pracy dla uczniów będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny Librus jako zadanie domowe. Uczeń będzie mógł odesłać nauczycielowi swoją pracę. Instrukcję odbioru zadania domowego oraz przesłania jego zwrotnie nauczycielowi otrzymają rodzice i uczniowie w załączniku.

Proszę tez zapoznać się z ogólnymi zasadami pracy szkoły w czasie nauczania zdalnego. Wszelkie pytania proszę kierować w pierwszej kolejności do wychowawców klas.

 

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty