Komunikat – praca urzędu

13 marca 2020

KOMUNIKAT nr 2 z 12 marca 2020 r.

W związku z prowadzoną szeroko zakrojoną profilaktyką w zakresie walki z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, zalecam ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miejskim w Sulechowie i innych instytucjach użyteczności publicznej oraz proponuję:

  • dokonywanie opłat podatków itp. wyłącznie drogą elektroniczną,
  • załatwianie osobiste w Urzędzie Miejskim w Sulechowie i jednostkach podległych tylko spraw pilnych i nagłych. W przypadku potrzeby kontaktu proszę o tel. pod nr 68 385 11 11 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mailowym: um@sulechow.pl lub Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej: e-PUAP
  • wykaz adresów mailowych oraz numerów telefonów jest dostępny na: https://www.bip.sulechow.pl/
  • wszystkie dodatkowe informacje o aktualnej sytuacji w gminie Sulechów będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej sulechow.pl, stronie Facebook i tablicach ogłoszeń.

Szanowni Państwo,

szczególny niepokój budzi fakt, że zdecydowana liczba osób podwyższonego ryzyka zachorowalności to ludzie starsi, którzy odwiedzają urząd. Informuję, że w codziennej obsłudze interesantów Urzędu Miejskiego są również osoby, które pracują za granicą – szczególnie w Republice Federalnej Niemiec, gdzie sytuacja zachorowalności i rozpowszechniania się wirusa jest zdecydowanie większa niż w Polsce. W trosce o mieszkańców, a szczególnie o ludzi starszych, proszę najbliższych członków rodziny o udzielanie im niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw urzędowych w formie elektronicznej, aby ograniczyć ich kontakt z instytucjami użyteczności publicznej.

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją mogą nastąpić również utrudnienia w pracy Urzędu Miejskiego Sulechów.

 

Burmistrz Sulechowa

/-/Wojciech Sołtys

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty