Komunikat

13 marca 2020

KOMUNIKAT nr 1 z 12 marca 2020 r.

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni, Uczniowie,

decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały zawieszone, w związku z czym przypominamy,  że zawieszenie zajęć NIE JEST czasem ferii. To czas  KWARANTANNY, unikania skupisk ludzkich. Bądźmy odpowiedzialni za  nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Uczniowie w tym czasie NIE MOGĄ opuszczać domów, chyba że zaistnieje wyjątkowa sytuacja. Policja będzie podejmowała działania kontrolno-prewencyjne w związku z ogłoszeniem zawieszenia zajęć w szkołach. Będzie sprawdzała uczniów  przebywających poza domem.

Zwracam się do Rodziców o dopilnowanie dzieci i wzmożony nadzór, aby czas zawieszenia zajęć w szkole został dobrze wykorzystany. Uczniowie w tym czasie będą mieli możliwość pracy w domu.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej zachęcajmy dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Na platformie internetowej http://epodręczniki.pl/ znajduje się szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Pamiętajmy także o osobach starszych, które znajdują się w najwyższej grupie ryzyka i narażone są najbardziej na skutki koronawirusa. Wszyscy musimy podejmować działania, których celem jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa. Badania wskazują, że dzieci i młodzież przechodzą chorobę najłagodniej, ale same przenoszą wirusa na innych.

SZANOWNI Państwo,

APELUJĘ O PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY i O ŚLEDZENIE NA BIEŻĄCO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, MINISTERSTWA ZDROWIA I MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty