„WIEM WSZYSTKO O AIDS/HIV”

13 grudnia 2019

1 grudnia obchodzony był  Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji 6 grudnia  w naszej szkole odbył się konkurs „WIEM WSZYSTKO O AIDS/HIV”. Głównym celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wśród młodzieży zasad zdrowego stylu życia, podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS, kształtowanie zachowań, które chronią przed zakażeniem HIV  i promują postawę tolerancji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS.

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów z klas VI, VII i VIII, którzy uprzednio zgłosili chęć udziału u Pani Marzeny Czulak. Rozwiązywali oni test wiedzy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Panie: Lidia Kożańska, Aleksandra Koszelowska – Gajek, Łucja Galek – pielęgniarka szkolna. By umilić czas oczekiwania na wyniki konkursu, uczennice klasy VIII b: Maja Bilon, Zuzanna Dzikowska i Zuzanna Jelinek  przedstawiły przygotowaną przez siebie prezentację utrwalającą wiedzę o AIDS/HIV. Po wnikliwej analizie konkursowych testów, jury zgodnie stwierdziło, że uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą poruszanego tematu. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce uzyskując tą samą liczbę punktów  zajęły uczennice:

Alicja Puchalska z klasy VIII d  i Zofia Ragus z klasy VII d.

II miejsce zajęła Natalia Zjawin z klasy VII d

Gratulujemy J!

Opiekun SK PCK Marta Twardowska

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty