Gminny Konkurs Recytatorski

28 listopada 2019
  1. 11. 2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów odbył się XIII Gminny Mały Konkurs Recytatorski o tytuł Mistrza  Interpretacji.

    Celem konkursu było: popularyzowanie wierszy wśród dzieci, przybliżenie autora Tadeusza Kubiaka w 95 rocznicę jego urodzin , uwrażliwianie na piękno poezji, promocja czytelnictwa oraz prezentacja zdolności artystycznych uczestników. Konkurs jak zwykle cieszył się ogromną popularnością. 37 uczestników zaprezentowało  trudne wiersze Tadeusza Kubiaka. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, która oceniała: pamięciowe opanowanie wiersza, dykcję i interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury wyłoniło spośród wszystkich uczestników Mistrzów Recytacji w poszczególnych poziomach, II, III miejsca oraz przyznało kilka wyróżnień.

Oto  mistrzowie, laureaci i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach z naszej szkoły:

Kategoria klas I:

Mistrzynią recytacji została Michalina Trzaskalska z klasy I A

III miejsce – Antonina Butkiewicz   kl. I B

Kategoria klas II:

Mistrzynią recytacji została Karolina Szkudelska  z klasy II C

Kategoria klas III:

III miejsce –  Alicja Kukućka   kl.III C

Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Wszystkie dzieci, które brały udział otrzymały słodki upominek. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty