ZWIERZĘTA W POTRZEBIE

20 listopada 2019

Trwa akcja „Zwierzęta  w potrzebie”, która ma na celu pomoc bezdomnym kotom z sulechowskiego stowarzyszenia. Regularnie zbierana jest karma dla kotów  i żwirek.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazywane wsparcie. Chcielibyśmy kontynuować akcję do końca roku szkolnego dlatego prosimy o dalszą pomoc.

Opiekunowie SU  i  SKW

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty