Plan lekcji!

30 sierpnia 2019

W związku z problemami technicznymi niezależnymi od nas, na razie plan lekcji dostępny jest w dzienniku Librus lub w gablocie przy sekretariacie w budynku A.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty