Dziennikarska nierzetelność, pomyłka, czy świadoma manipulacja?

24 czerwca 2019

RODZICE I UCZNIOWIE !

 

          Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 oświadczają, że naruszone zostało dobre imię szkoły, a redakcja gazety „Tygodniowej” wykazała się brakiem dziennikarskiej rzetelności. Opisane sytuacje  nie dotyczą naszej placówki. Oczekujemy na sprostowanie i przeprosiny ze strony redakcji gazety.

W gazecie zwanej „Tygodniową” ukazał się artykuł, w którym oskarżono nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 o spożywanie alkoholu podczas sprawowania opieki nad dziećmi   na obozie w Niechorzu. Autorka tekstu kilkakrotnie pisze o SP nr 3 w Sulechowie.  Potem zaś beztrosko przypisuje do niej nazwisko dyrektora innej szkoły i podaje imię patrona – również nie naszej placówki.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego nie byli na obozie w Niechorzu i nigdy nie zostali oskarżeni o niekompetentną opiekę nad dziećmi!

O ile można by  tłumaczyć brakiem dziennikarskiej rzetelności Panią redaktor, mylącą numery szkól, o tyle nie sposób pojąć, jak znalazło się na pierwszej stronie rzeczonej gazety zdjęcie NASZEJ szkoły!

Trudno tu już mówić o błędzie. Pozostaje więc pytanie. Pytanie nader ważne. Jakie intencje miała Pani redaktor? Wierzymy, że gazeta „Tygodniowa”  nie korzysta z usług osób niekompetentnych.  Jak więc mogło dojść do takiej pomyłki?!

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty