Gala Mistrzów Nauki i Sportu

19 czerwca 2019

Wyróżnienia dla sportowców 2018

UCZNIOWIE WYTYPOWANI DO NAGRÓD W ROKU SZKOLNYM 2018

STATUETKI – Mistrz

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty