UWAGA!!!! SKRÓCONE LEKCJE!!!!

13 czerwca 2019

13 – 14.06.2019 r.
W czwartek i piątek zajęcia dydaktyczne odbywają się wg poniższego schematu:
1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
4. 9.45 – 10.15
5. 10.20 – 10.50
6. 11.10 – 11.40
7. 11.50 – 12.20
8. 12.25 – 12.55
Wyjątkowo przerwa obiadowa jest po 5 i 6 godzinie lekcyjnej!
Dzieci, które kończą zajęcia przed przerwą obiadową, mają możliwość zaczekania na obiad w świetlicy szkolnej w budynku „A”.
Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy klimatyzowanej w budynku „A” w normalnych godzinach pracy szkoły.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty