UWAGA!!!! SKRÓCONE LEKCJE!!!!

10 czerwca 2019

UWAGA!!!!

SKRÓCONE LEKCJE!!!!

Z uwagi na wysokie temperatury Dyrektor podjął decyzje o skróconych lekcjach w dniu dzisiejszym 11 i 12 czerwca 2019 r.
wg poniższego schematu

5. 11.50 – 12.20
6. 12.35 – 13.05
7. 13.10 – 13.40
8. 13.45 – 14.15

Decyzje o skróconych lekcjach Dyrektor Szkoły będzie podejmował na bieżąco.

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy klimatyzowanej w budynku „A” w normalnych godzinach pracy szkoły.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty