UWAGA RODZICE!

18 kwietnia 2019

Placówka nadal objęta jest akcją strajkową. Z uwagi na zaistniałą sytuację w dniach 18, 19 i 23 kwietnia 2019 r. – istnieje możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w godzinach 8.00 – 13.00. Wejście do przedszkola możliwe wyłącznie przez budynek „A”. Potrzebę objęcia dzieci przedszkolnych opieką należy – wchodząc do placówki – zgłosić w sekretariacie.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie
Romuald Modrzyk

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty