UWAGA RODZICE – WAŻNY KOMUNIKAT

16 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty w dniu 17.04.2019 r. (język obcy) odbędzie się zgodnie z harmonogramem i porządkiem wzorowanym na dniach poprzednich. Uczniowie przychodzą na godz. 8.00.             Odbiór arkuszy nastąpi w Sali gimnastycznej w budynku „A” w obecności wyznaczonych wcześniej uczniów. Opieka świetlicy dostępna w godzinach 6.30 – 14.00

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie
Romuald Modrzyk

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty