UWAGA RODZICE – WAŻNY KOMUNIKAT

11 kwietnia 2019

Egzamin Gimnazjalny w dniu 11.04.2019 r.(część przyrodniczo-matematyczna) odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na przeciągające się w czasie losowanie miejsc w hali sportowej uczniowie przychodzą na godz. 8.00. Odbiór arkuszy nastąpi w Sali gimnastycznej  w budynku „A” w obecności wyznaczonych wcześniej uczniów. Opieka w świetlicy dostępna w godzinach 6.30 – 14.30

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie
Romuald Modrzyk

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty