Szkolna Drużyna Ratownicza

2 kwietnia 2019

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej jest bardzo ważna, niezależnie od naszego wieku. Dlatego też w naszej szkole działa Szkolna Drużyna Ratownicza. Uczniowie na zajęciach poznają sposoby udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, takich jak: omdlenie, złamanie, krwotok, oparzenie, krwawienie z nosa, opieka nad osobą  nieprzytomną lub osobami poszkodowanymi w wypadku samochodowym. Ważnym elementem działalności Drużyny Ratowniczej jest dzielenie się zdobytą wiedzą z rówieśnikami. Członkowie drużyny odwiedzają zespoły klasowe i przeprowadzają  pokazy.

Grzegorz Łazański

Marta Twardowska

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty