Wsparcie finansowe w UKS ,,TRÓJKA”

18 września 2018

UKS ,,TRÓJKA” prowadząc swoją działalność stara się pozyskiwać z różnych źródeł wsparcie rzeczowe lub finansowe. W tym roku udało się pozyskać środki finansowe:  na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz zakup sprzętu sportowego. Wsparcie to uzyskaliśmy ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki  na zadanie publiczne polegające na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach programu ,,Klub”.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty