Akcja Narodowe Czytanie

18 września 2018

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Do tegorocznej siódmej edycji Narodowego Czytania Polacy wybrali Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

8 września 2018 r. o godz. 10:00 w plenerze przed Biblioteką Publiczną Gminy Sulechów wspólnie czytaliśmy fragmenty 4 rozdziału powieści: Podróż przez Rosję. Opowieść o szklanych domach.

Swoją interpretację tekstu zaprezentowali: Ignacy Odważny Burmistrz Sulechowa, Barbara Suwała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radosław Murkowski II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Wojciech Sołtys Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Sebastian Różycki Radny Rady Miejskiej, Krystyna Orwat Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Olga Likszo słuchaczka UTW, Magdalena Szandurska czytelniczka biblioteki. Naszą szkołę godnie reprezentowali   uczniowie klasy III B  gimnazjum – Kinga Kaczmarek jako narrator i Antoni Sołtys jako młody Cezary Baryka. Młodych wykonawców wspierali ich szkolni koledzy, siedzący na widowni gimnazjaliści z klas III B i III C.

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty