UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO kl. I-III

7 września 2018

Fotorelacja

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty