WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

21 sierpnia 2018

Uczniowie klas I otrzymają podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty