DEBATA OKSFORDZKA

20 marca 2016

14 marca 2016 w hali Zespołu Szkół w Sulechowie odbyła się uczniowska debata oksfordzka, realizowana w ramach projektu „Lubuska Akademia Debat Szkolnych”. Teza debaty brzmiała „Przyjęcie uchodźców wyznania muzułmańskiego do naszej gminy będzie zagrożeniem dla jej mieszkańców”.


W debacie, jako mówcy, aktywnie uczestniczyli uczniowie klas II i III gimnazjum. Publiczność stanowili pozostali gimnazjaliści z kl. I – III. Zaproszenie przyjął także kierownik Wydziału Oświaty w Sulechowie, p. Wojciech Sołtys, przedstawicielka rodziców, p. Joanna Lange, dyrektor Zespołu Szkół p. Romuald Modrzyk oraz kadra nauczycielska.
Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół, przywitał zaproszonych gości oraz młodzież. Następnie pani marszałek i pani sekretarz przedstawiły zasady debaty oksfordzkiej, stronę propozycji oraz opozycji. Przeprowadzono głosowanie wśród publiczności, co dodatkowo zainteresowało uczniów. Po przedstawieniu tezy głos zabrali mówcy ze strony propozycji i opozycji. Aby wzmocnić swoje stanowisko uczestnicy debaty korzystali z różnych źródeł informacji i przytaczali merytoryczne argumenty. Przestrzegano zasad odpowiedniego zwracania się do poszczególnych uczestników, zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej. Nad poprawnością i porządkiem dyskusji czuwała pani marszałek. Po przedstawieniu argumentów przez obie strony, głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół, dziękując mówcom za zaangażowanie i świetne przygotowanie. Wśród uczniów przeprowadzono ponowne głosowanie. Publiczność zagłosowała za stroną propozycji, uznając, że jej argumenty były bardziej przekonywujące. Debatę podsumował kierownik Wydziału Oświaty, gratulując uczestnikom odwagi i kultury w wyrażaniu swoich poglądów. Zwrócił także uwagę na trudny temat debaty i tym bardziej wyraził swoje uznanie.
Uczniowie bardzo pozytywnie odebrali debatę, zadawali pytania i z uwagą wysłuchiwali odpowiedzi. Przekonali się, że potrafią rzeczowo i kulturalnie dyskutować. Zgłosili chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

[nggallery id=649].

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty