Egzamin dla uczniów klas III Gimnazjum

10 kwietnia 2011

W dniach 12-13 kwietnia 2011 r. (wtorek, środa, czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się egzamin dla uczniów klas III Gimnazjum.

W tych dniach uczniowie klas III  przychodzą do szkoły na godz. 8.15 i ustawiają się przed wyznaczonymi salami. Przydział sal jest wywieszony  w gablocie przy sekretariacie szkoły. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek – przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Nie używamy korektorów.

Odbiór arkuszy egzaminu nastąpi każdego dnia o godz. 8.15 w świetlicy w budynku A, w obecności dwóch przedstawicieli uczniów z danej sali oraz jednego członka komisji i przewodniczącego komisji nadzorującej.

W związku z egzaminami gimnazjalnymi dni: 12, 13 i 14 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum. Uczniowie klas II gimnazjum w tych dniach piszą próbny egzamin gimnazjalny w wyznaczonych salach. W czasie egzaminów  nie będzie obiadów. Czynna będzie świetlica w bud. B w godz. od 7.00 do 16.00.

W dniach 12-14 kwietnia 2011 r. wszyscy nauczyciele przychodzą do szkoły na godz. 8.00 (oprócz nauczycieli nadzorujących egzamin próbny w klasach II). Podejmują pracę w komisjach lub pracują w zespołach samokształceniowych ( w bud. B lub C) i pozostają do dyspozycji dyrekcji do godz. 12.00.  Nauczyciele, którzy pracują w komisjach nadzorujących w Gimnazjum nr 2 lub w Pomorsku, udają się tam na godz. 8.15.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty