Informacja dla uczniów i nauczycieli.

30 marca 2011

5 kwietnia 2011 r. (we wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się sprawdzian dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej.

W tym dniu uczniowie klas VI przychodzą do szkoły na godz. 8.15

i ustawiają się przed wyznaczonymi salami. Przydział sal jest wywieszony  w gablocie przy sekretariacie szkoły. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis

z czarnym tuszem, ołówek – przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Nie używamy korektorów.

Odbiór arkuszy sprawdzianu nastąpi o godz. 8.15 w świetlicy szkolnej

w obecności dwóch przedstawicieli uczniów z danej sali oraz jednego członka komisji i przewodniczącego komisji nadzorującej.

W związku ze sprawdzianem kl. VI dzień 5 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas IV- V i I – III gimnazjum. W tym dniu nie będzie obiadów. Czynna będzie świetlica w bud. B w godz. od 7.00 do 16.00.

W dniu sprawdzianu wszyscy nauczyciele przychodzą do szkoły na godz. 8.00. Podejmują pracę w komisjach nadzorujących sprawdzian lub pracują w zespołach samokształceniowych ( w bud. B lub C)

i pozostają do dyspozycji dyrekcji do godz. 11.00.

Nauczyciele, którzy pracują w komisjach nadzorujących

w Szkole Podstawowej nr 1, udają się tam na godz. 8.15.

Uczniowie klas I – III nauczania zintegrowanego pracują w tym dniu według planu rekolekcji. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty